Utställningar Hösten-22
- Strömsö kyrka, Drammen, Norge, vernissage 14 september
- Södra Slagens kyrka, Tönnsberg Norge, vernissage 26 oktober
- Skoghalls kyrka, Hammarö, Värmland, vernissage 30 oktober, kl. 15.00
- Helga Trefaldighetskyrkan, Uppsala, vernissage 5 november, kl. 12.30
- Gustav Adolfs kyrka, Sundsvall, vernissage 11 december, kl. 11.00
- Ulrika Eleonora kyrka, Söderhamn, vernissage 27 november,1:a advent, kl.11.00

Vid alla vernissage finns konstnären med och berättar om utställningen och i några fall predikar dessutom konstnären.

Våren-23
- Domkyrkan i Karlstad
Vill du att det ska hängas presenningsikoner i din kyrka – hör av dig!

 
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...